Mütəxəssisin obyektə getməsi (obyektin işə hazır olduğunun yoxlanılması, bütün texnoloji göstəricilərin peşəkar alətlərlə ölçülməsi)

Меню